แชร์

RETHINKING SUSTAINABILITY ทำอย่างไร? เมื่อผลกำไรไม่ใช่เป้าหมายสูงสุดเพียงอย่างเดียว

XSpring Group ร่วมกับ Sansiri PLC และกรีนพาร์ตเนอร์ สร้างเครือข่ายการทำงาน และผนึกกำลังสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย เพื่อตอกย้ำความมุ่งมั่นสู่การทำงาน Net Zero ในทุกภาคส่วน โดยแลกเปลี่ยนมุมมอง และประสบการณ์จากผู้นำองค์กรในภาคส่วนต่างๆ ที่ต้องปรับตัวเพื่อรับกติกาโลกใหม่ ภายใต้หัวข้อ "เมื่อโลกเปลี่ยนเราต้องปรับตัวอย่างไร และ Lessons and Learns ความยั่งยืนสร้างความหยัดยืนได้อย่างไร?"

"XSpring Group" GATEWAY TO GREATER WEALTH ประตูสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน