แชร์

งบการเงิน


งบการเงิน

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2567

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2566

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2566

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2566

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2565

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2565

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2565

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2564

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2564

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2564

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2563

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2563

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2560

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2560

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2560

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2559

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2559

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2559

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2558

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2558

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2558

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2557

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2557

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2557

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2556

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2556

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2556

XSpring Capital - GATEWAY TO GREATER WEALTH

บริษัทฯ มุ่งสู่การเป็นผู้นำด้านธุรกิจการเงินและหลักทรัพย์ในฐานะผู้ให้บริการทางการเงินครบวงจร ที่ต่อยอดความเชี่ยวชาญของโลกการเงินปัจจุบันสู่โลกบริการทางการเงินดิจิทัล เพื่อความมั่งคั่งและการเติบโตอย่างยั่งยืน

รายละเอียดเพิ่มเติม