แชร์

เคที ซีมิโก้ รีแบรนด์เป็น “กรุงไทย ซีมิโก้” มีผล 17 มกราคม นี้

ผู้ถือหุ้น บล. เคที ซีมิโก้ มีมติเอกฉันท์ เปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่ เป็น บล. กรุงไทย ซีมิโก้ และใช้ชื่อย่อเป็น KTZ เพื่อความชัดเจนเป็นบริษัทในเครือธนาคารกรุงไทย สร้างความแข็งแกร่งให้กับแบรนด์ โดยชื่อและโลโก้ใหม่ มีผลใช้เป็นทางการ 17 มกราคม 2563 นี้ 
 
ม.ล. ทองมกุฎ ทองใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด เปิดเผยว่า “ผลการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ผ่านมา มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้บริษัทเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด และใช้ชื่อย่อว่า KTZ ซึ่งคณะกรรมการธนาคารกรุงไทยได้เห็นชอบอนุมัติให้บริษัทนำชื่อและตราสัญลักษณ์ของธนาคารมาใช้ในแบรนด์บริษัทด้วยเช่นกัน  และตอนนี้บริษัทได้ทำการจดทะเบียนชื่อใหม่ต่อ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยเตรียมความพร้อมใช้ชื่อและโลโก้ใหม่อย่างเป็นทางการวันที่ 17 มกราคม 2563 นี้”
 
ม.ล. ทองมกุฎ กล่าวเพิ่มเติมว่า “เราตระหนักถึงการสร้างแบรนด์ให้แข็งแกร่ง และแสดงความชัดเจนด้านภาพลักษณ์การเป็นบริษัทในเครือธนาคารกรุงไทย พร้อมกับปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การดำเนินงานเพื่อสร้างรายได้ให้มั่นคง สร้างความคล่องตัวให้กับบริษัท เพื่อให้ทันกับความเปลี่ยนแปลง โดยเน้นให้ความสำคัญกับธุรกิจวาณิชธนกิจ ธุรกิจเวลธ์เมเนจเม้นท์ และธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ แบบ Full Service Broker และจะเดินหน้าทำงานร่วมกับธนาคารกรุงไทยและบริษัทในเครือให้มากขึ้น เพื่อที่ลูกค้าภายใต้เครือธนาคารจะได้รับประโยชน์สูงสุด ซึ่งเป็นเรื่องที่เราให้ความสำคัญมาโดยตลอด” 
 
ทั้งนี้ภายหลังการเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บล. กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด บมจ. ธนาคารกรุงไทยจะยังคงสถานะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ร่วมกับ บล. ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) ด้วยการถือครองหุ้นในสัดส่วนเดิมที่ 50.00% และ  49.70% ตามลำดับ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
คุณธัญญารัตน์ ศรุติพันธ์ ส่วนงานสื่อสารองค์กรฯ
โทร. 02 695 5174 อีเมล [email protected]