แชร์

XSpring Group ร่วมกิจกรรม "โครงการตลาดทุนร่วมใจสร้างกุศลบริจาคโลหิต"

XSpring Group ร่วมกิจกรรม "โครงการตลาดทุนร่วมใจสร้างกุศลบริจาคโลหิต" ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เป็นพลังสำคัญในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และสังคมส่วนรวม ณ สำนักงาน ก.ล.ต วันที่ 8 กรกฎาคม 2567

"XSpring Group" GATEWAY TO GREATER WEALTH ประตูสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน