แชร์

SE DIGITAL กระตือรือร้นที่จะทำให้ตลาดการเงินไทยเป็นผู้ให้บริการ ICO PORTAL อย่างเป็นทางการ

การเจาะกลุ่มการสะสมทุนและการลงทุนใหม่มาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล เนื่องจาก SE Digital มีเป้าหมายที่จะเปิดตัวโทเค็นการลงทุนครั้งแรกโดยมีมูลค่าสูงถึง 3 พันล้านบาท
บริษัท ซีอีดิจิทัล จำกัด (SE Digital) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทให้บริการทางการเงินชั้นนำของประเทศไทยคือ บริษัท หลักทรัพย์ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) (ZMICO) ได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต. ) สำหรับดำเนินการบริการ ICO Portal ครั้งแรกจะเป็นจุดเริ่มต้นที่เป็นทางการของตลาดทุนดิจิทัลที่มีการควบคุมและผลักดันการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยไปสู่เศรษฐกิจขั้นสูง

 

ในฐานะผู้ให้บริการ ICO Portal ทาง SE Digital วางแผนที่จะเปิดตัวโทเค็นการลงทุนครั้งแรกของประเทศโดยมีเป้าหมายการทำรายการระหว่าง 2 พันล้านบาทถึง 3 พันล้านบาท นอกจากนี้นักลงทุนเชิงกลยุทธ์ของ ZMICO คือ Elevated Returns จะเปิดตัวบริษัทแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลใหม่ ERX Company Limited (ERX) อีกด้วย ซึ่งจะจัดหาตลาดรองสำหรับโทเค็นดิจิทัลเหล่านี้ ERX ได้ส่งใบอนุญาตการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างเป็นทางการกับสำนักงาน ก.ล.ต. และมีเป้าหมายที่จะเปิดตัวธุรกิจการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลภายในต้นปีหน้าต่อไป

 

SE Digital มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นร้านค้าครบวงจรสำหรับข้อเสนอขายโทเค็นดิจิทัลและการให้คำปรึกษาด้านกลยุทธ์การออกหลักและการสนับสนุนการเข้าถึงตลาดรอง รวมถึงการจัดการวงจรชีวิตของโทเค็นดิจิทัลจากการปฏิบัติตามการสื่อสารกับนักลงทุน ทางบริษัทจะตรวจสอบผู้ออกตราสารหนี้ที่ต้องการระดมทุนก่อนที่จะได้รับการอนุมัติจาก ก.ล.ต. นอกจากนักลงทุนรายย่อยในประเทศไทยนักลงทุนสถาบันบุคคลที่มีมูลค่าสุทธิสูงเป็นพิเศษเงินร่วมลงทุนและกองทุนหุ้นเอกชนยังสามารถลงทุนในโทเค็นดิจิทัลเหล่านี้ได้อีกด้วยที่มา: letknow news