ข้อมูลสำคัญ

บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
XSPRING CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED

จำนวนและชนิดของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ลำดับ ชื่อ จำนวนหุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ
1 ELEVATED RETURNS LLC 346,000,000 20.92
2 UBS AG SINGAPORE BRANCH 87,751,056 5.31
3 น.ส. กมลกานต์ ศรีมงคล 75,000,000 4.54
4 ER MERRY WAY LP 60,000,000 3.63
5 CHINA TONGHAI SECURITIES LIMITED A/C CLIENT 49,133,654 2.97
6 นาย วศิน เดชกิจวิกรม 37,000,000 2.24
7 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 34,269,931 2.07
8 LGT BANK (SINGAPORE) LTD 4,085,500 2.06
9 UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED 30,905,800 1.87
10 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, SINGAPORE BRANCH 28,943,767 1.75

นโยบายและประวัติการจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลเมื่อบริษัทฯ มีผลกำไรและสภาพคล่องเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ และจะต้องได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
สำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย จะขึ้นอยู่กับการกำหนดของคณะกรรมการบริษัท

วันที่คณะกรรมการมีมติ วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่จ่ายเงินปันผล ประเภทเงินปันผล เงินปันผล(ต่อหุ้น) หน่วย วันผลประกอบการ
21/07/63 22/06/63 - ไม่จ่ายเงินปันผล - บาท 01/01/62-31/12/62
26/04/62 26/03/62 - ไม่จ่ายเงินปันผล - บาท 01/01/61-31/12/61
22/02/61 14/03/61 15/05/61 เงินปันผล 0.05 บาท  
24/02/60 14/03/60 15/05/60 เงินปันผล 0.10 บาท 01/01/59-31/12/59
26/02/59 28/03/59 13/05/59 เงินปันผล 0.05 บาท 01/01/58-31/12/58
27/08/58 09/09/58 24/09/58 เงินปันผล 0.04 บาท  
27/02/58 26/03/58 29/05/58 เงินปันผล 0.05 บาท  
10/03/57 21/03/57 12/05/57 เงินปันผล 0.09 บาท  
27/02/56 14/03/56 22/05/56 เงินปันผล 0.06 บาท 01/01/55-31/12/55
22/02/55 12/03/55 14/05/55 เงินปันผล 0.05 บาท 01/01/54-31/12/54
14/11/54 24/11/54 - เงินปันผล 0.00546 บาท -
14/11/54 24/11/54 29/12/54 หุ้นปีนผล 10.17 : 1 หุ้น  
24/02/54 - - ไม่จ่ายเงินปันผล - บาท 01/01/53-31/12/53

บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) มีนโนบายใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคล และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Policy) และการตั้งค่าคุกกี้โดยคลิกที่ "การตั้งค่าคุกกี้"

ยอมรับคุกกี้ทั้งหมด