งบการเงิน financial info
ปี 2555
ดาวน์โหลดงบการเงิน
งบการเงินรายปี 2555
 • งบการเงิน
 • รายงาน
 • หมายเหตุ
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2555
 • งบการเงิน
 • รายงาน
 • หมายเหตุ
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2555
 • งบการเงิน
 • รายงาน
 • หมายเหตุ
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2555
 • งบการเงิน
 • รายงาน
 • หมายเหตุ
ปี 2554
ดาวน์โหลดงบการเงิน
งบการเงินรายปี 2554
 • งบการเงิน
 • รายงาน
 • หมายเหตุ
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2554
 • งบการเงิน
 • รายงาน
 • หมายเหตุ
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2554
 • งบการเงิน
 • รายงาน
 • หมายเหตุ
บการเงินไตรมาสที่ 1/2554
 • งบการเงิน
 • รายงาน
 • หมายเหตุ
ปี 2553
ดาวน์โหลดงบการเงิน
งบการเงินรายปี 2553
 • งบการเงิน
 • รายงาน
 • หมายเหตุ
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2553
 • งบการเงิน
 • รายงาน
 • หมายเหตุ
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2553
 • งบการเงิน
 • รายงาน
 • หมายเหตุ
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2553
 • งบการเงิน
 • รายงาน
 • หมายเหตุ
ปี 2552
ดาวน์โหลดงบการเงิน
งบการเงินรายปี 2552
 • งบการเงิน
 • รายงาน
 • หมายเหตุ
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2552
 • งบการเงิน
 • รายงาน
 • หมายเหตุ
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2552
 • งบการเงิน
 • รายงาน
 • หมายเหตุ
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2552
 • งบการเงิน
 • รายงาน
 • หมายเหตุ
ปี 2551
ดาวน์โหลดงบการเงิน
งบการเงินรายปี 2551
 • งบการเงิน
 • รายงาน
 • หมายเหตุ
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2551
 • งบการเงิน
 • รายงาน
 • หมายเหตุ

บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) มีนโนบายใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคล และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Policy) และการตั้งค่าคุกกี้โดยคลิกที่ "การตั้งค่าคุกกี้"

ยอมรับคุกกี้ทั้งหมด