งบการเงิน financial info
ปี 2565
ดาวน์โหลดงบการเงิน
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2565
 • งบการเงิน
 • รายงาน
 • หมายเหตุ
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2565
 • งบการเงิน
 • รายงาน
 • หมายเหตุ
ปี 2564
ดาวน์โหลดงบการเงิน
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2564
 • งบการเงิน
 • รายงาน
 • หมายเหตุ
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2564
 • งบการเงิน
 • รายงาน
 • หมายเหตุ
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2564
 • งบการเงิน
 • รายงาน
 • หมายเหตุ
ปี 2563
ดาวน์โหลดงบการเงิน
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563
 • งบการเงิน
 • รายงาน
 • หมายเหตุ
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2563
 • งบการเงิน
 • รายงาน
 • หมายเหตุ
ปี 2562
ดาวน์โหลดงบการเงิน
งบการเงินรายปี 2561
 • งบการเงิน
 • รายงาน
 • หมายเหตุ
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562
 • งบการเงิน
 • รายงาน
 • หมายเหตุ
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562
 • งบการเงิน
 • รายงาน
 • หมายเหตุ
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562
 • งบการเงิน
 • รายงาน
 • หมายเหตุ
ปี 2561
ดาวน์โหลดงบการเงิน
งบการเงินรายปี 2561
 • งบการเงิน
 • รายงาน
 • หมายเหตุ
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561
 • งบการเงิน
 • รายงาน
 • หมายเหตุ
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561
 • งบการเงิน
 • รายงาน
 • หมายเหตุ
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561
 • งบการเงิน
 • รายงาน
 • หมายเหตุ
ปี 2560
ดาวน์โหลดงบการเงิน
งบการเงินรายปี 2560
 • งบการเงิน
 • รายงาน
 • หมายเหตุ
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2560
 • งบการเงิน
 • รายงาน
 • หมายเหตุ
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2560
 • งบการเงิน
 • รายงาน
 • หมายเหตุ
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2560
 • งบการเงิน
 • รายงาน
 • หมายเหตุ
ปี 2559
ดาวน์โหลดงบการเงิน
งบการเงินรายปี 2559
 • งบการเงิน
 • รายงาน
 • หมายเหตุ
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2559
 • งบการเงิน
 • รายงาน
 • หมายเหตุ
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2559
 • งบการเงิน
 • รายงาน
 • หมายเหตุ
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2559
 • งบการเงิน
 • รายงาน
 • หมายเหตุ
ปี 2558
ดาวน์โหลดงบการเงิน
งบการเงินรายปี 2558
 • งบการเงิน
 • รายงาน
 • หมายเหตุ
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2558
 • งบการเงิน
 • รายงาน
 • หมายเหตุ
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2558
 • งบการเงิน
 • รายงาน
 • หมายเหตุ
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2558
 • งบการเงิน
 • รายงาน
 • หมายเหตุ
ปี 2557
ดาวน์โหลดงบการเงิน
งบการเงินรายปี 2557
 • งบการเงิน
 • รายงาย
 • หมายเหตุ
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2557
 • งบการเงิน
 • รายงาน
 • หมายเหตุ
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2557
 • งบการเงิน
 • รายงาน
 • หมายเหตุ
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2557
 • งบการเงิน
 • รายงาน
 • หมายเหตุ
ปี 2556
ดาวน์โหลดงบการเงิน
งบการเงินรายปี 2556
 • งบการเงิน
 • รายงาน
 • หมายเหตุ
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2556
 • งบการเงิน
 • รายงาน
 • หมายเหตุ
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2556
 • งบการเงิน
 • รายงาน
 • หมายเหตุ
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2556
 • งบการเงิน
 • รายงาน
 • หมายเหตุ

บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) มีนโนบายใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคล และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Policy) และการตั้งค่าคุกกี้โดยคลิกที่ "การตั้งค่าคุกกี้"

ยอมรับคุกกี้ทั้งหมด