ร่วมงานกับเรา

หน้าที่ความรับผิดชอบ

• ดูแล ประสานงาน ในการบริหารสินทรัพย์รอการขายและหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPA & NPL)
• ร่วมกับฝ่ายบริหารลูกหนี้ละทรัพย์สินรอการขาย ในการคำนวณ ประเมินมูลค่า และประมาณการทางการเงินที่เกี่ยวข้องกัยลูกหนี้และทรัพย์สิน
• ติดต่อประสานงานกับฝ่ายบริหารลูกหนี้และฝ่ายกฎหมาย และแผนกอื่นที่เกี่ยวข้อง ในการรวบรวมข้อมูลเพื่อนำมาสรุปสถานะ และอัพเดทฐานข้อมูลสินทรัพย์และหนี้ 
• ปฏิบัติงานด้านงานธุรการอันได้แก่การจัดทำและประสานงานด้านเอกสารและรายงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสินทรัพย์รอการขายและหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ รวมถึงการดูแลรักษาฐานข้อมูล

คุณสมบัติ

• อายุ 30 ปีขึ้นไป
• ปริญญาตรีด้านบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ  หรือนิติศาสตร์
• ประสบการณ์ทำงานในบริษัทบริหารสินทรัพย์ ธนาคาร หรือธุรกิจการเงินที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 5 ปี
• มีความรู้และประสบการณ์ด้านการปรับโครงสร้างหนี้ งานบริหารสินทรัพย์ งานการบริหารจัดการทางด้านอสังหาริมทรัพย์ 
• มีความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ หรืองานด้านประเมินมูลค่าทรัพย์สิน หรืองานธุรการเกี่ยวกับงานคดี – กฎหมาย
• มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS. Office (word, excel)  
• มีความละเอียดรอบคอบ อดทน และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
• มีทักษะในการติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร
• มีทักษะด้านการนำเสนอข้อมูลและรายงาน (Presentation)


ติดต่อสอบถาม

E-mail : WoramonP@XSpringCapital.com, PilaipornC@XSpringCapital.com
Tel. 0-2624-6361 

JD-Responsibilities

•    Measure, analyze, control, and recommend operational risk and business risk under the authority to be at the appropriate level in accordance with department policy.
•    Provide operational risk and business risk report to the related management on updated risk profile.
•    Develop operational risk and business risk management tools/systems and process.
•    Report potential impact to the management and the relevant units.
•    Research in operational risk and business risk measurement and control framework.
•    Prepare and educate operational risk and business risk management to related departments.
•    Coordinate with related departments in utilizing tools/systems in operational risk and business risk management.
•    Ensure that the key control standards are fully implemented at all levels and add to these as applicable.
•    Ensure timely actions on all improvement actions.
•    Perform root cause analysis of the operational risk, errors and omission in the unit and build the controls to plug the mishaps.
•    Participate and support risk initiatives including the Risk & Control Self-Assessment (RCSA), and the Key Risk Indicators (KRI) Program.
•    Prepare and present all the operational risk agenda to Risk Committee.
•    Participate in Business Continuity Plan (BCP) Test to find out the gaps of improvement.
•    Participate in Call Tree Test and summarize the result of the test.
•    Provide business partners with risk and control advice and guidance.
•    Collaborate with concerned parties to make the proper configuration to the business and at the same time ensure that the
      risk is properly captured and monitored throughthe appropriate configuration.
•    Liaison with SEC and other regulators to resolve problem caused. 
•    Analyze and evaluate the potential damages, incurred from any breach of laws or regulations.
•    Raise awareness on KYC/AML/ CFT/PEP.

Qualifications

•    Bachelor’s degree or above with major in Engineer, Finance, Economics, Business Administration, or related.
•    At least 3-5 years’ experience in risk management, preferably in Financial industry
•    Knowledge in Asset Management Company will be an advantage.
•    Good analytical skill, interpersonal and communication skills with logical thinking.
•    Proficiency in using Microsoft office.

Contact
E-mail : WoramonP@XSpringCapital.com, PilaipornC@XSpringCapital.com
Tel. 0-2624-6361 

บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) มีนโนบายใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคล และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Policy) และการตั้งค่าคุกกี้โดยคลิกที่ "การตั้งค่าคุกกี้"

ยอมรับคุกกี้ทั้งหมด